Порядок прийому дітей до закладів дошкільної освіти

Прийом дитини до закладу дошкільної освіти здійснюється завідувачем відповідно до отриманого батьками або особи, яка їх замінює, у районного реєстратора направлення, упродовж періоду комплектації новостворених груп наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року та упродовж календарного року у разі вивільнення місць у відповідному закладі дошкільної освіти.

У випадку недоукомплектування груп завідувач закладу дошкільної освіти закладу здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до отриманих у районного реєстратора направлень.

Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу закладу дошкільної освіти окрім направлення у даний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

Заява батьків або особи, яка їх замінює.

Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
Свідоцтво про народження дитини.

За наявності вільних місць у закладах дошкільної освіти та відсутності заявок у відповідній віковій категорії в ці заклади, районні реєстратори можуть запропонувати заявникам інших закладів дошкільної освіти із найбільшою кількістю записів у Реєстрі можливість бути зарахованими на вільні місця.

У разі відсутності вільних місць в обраному закладі дошкільної освіти та відмови батьків або осіб, які їх замінюють, від іншого запропонованого закладу, заявка залишається в Реєстрі до моменту вивільнення місця.

Завідувачі комунальних закладів дошкільної освіти проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний й заклад лише за наявності направлення, виданого районним реєстратором, яке у подальшому зберігається в дитячому садку в особовій справі дитини.

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні в заклади дошкільної освіти:

Дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 20, 27, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Дітям військовослужбовців (п. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Дітям працівників міліції (стаття 22 Закону України «Про міліцію»).

Дітям працівників державної кримінально-виконавчої служби (п. 5 статті 23 Закону України«Про державну кримінально-виконавчу службу України»на осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби поширюється дія статті 22 Закону України«Про міліцію»).

Дітям працівників державної пожежної охорони (стаття 22 Закону України «Про пожежну безпеку»).

Дітям прокурорів та слідчих прокуратури (стаття 49 Закону України«Про прокуратуру»).

Батьки дітей раннього віку, або особи, які їх замінюють, у разі отримання упродовж поточного року статусу заявки «Видано направлення» мають право відмовитися від отримання Направлення до 01 вересня поточного року, за ними залишається їх поточний номер в Реєстрі зі зміною статусу заявки на «Відкладено» і зазначенням терміну, до якого заявку відкладено. Наявні вільні місця для проходження адаптації пропонуються наступним за реєстрацією заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього віку в поточному році.

Зміна статусу «Відкладено» в заявці, яка зареєстрована в групу для дітей раннього віку, здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, на ім’я розпорядника Реєстру – начальника Управління освіти адміністрації району Харківської міської ради.

Про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти завідувач письмово повідомляє районного реєстратора, який вносить до Реєстру номер та дату наказу про зарахування дитини, при цьому статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».

Завідувачі комунальних закладів дошкільної освіти міста щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період до відповідного Управління освіти адміністрації району Харківської міської ради. Отримані дані обробляються районними реєстраторами та вносяться відповідні зміни в Реєстрі.

Правила закладу дошкільної освіти

Прийом дітей здійснюється з 7-00 до 8-00.

В разі відсутності дитини за хворобою або за сімейними обставинами батьки повинні вранці до 9-00 повідомити про те, з якої причини відсутня дитина за тел. 725-17-25.

Приводити дитину батьки повинні в КЗ "ДНЗ" здоровою, чистою та охайною.

Віддавати дитину особисто тільки вихователю своєї групи і освідомлювати його про стан здоров 'я дитини.
Забороняється забирати дитину з закладу неповнолітнім, незнайомцям, особам у нетверезому стані.

Батьки можуть зайти до групової кімнати тільки з дозволу вихователя, медичної сестри або завідувача закладом дошкільної освіти.

Батьки повинні своєчасно сплачувати за утримання дитини у закладі дошкільної освітиі згідно квитанції, до 15-20 числа поточного місяця.

Батьки повинні відвідувати батьківські збори, приймати активну участь у діяльності закладу та у заходах, що проводить КЗ "ДНЗ".

За дитиною зберігається місце в КЗ "ДНЗ" в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів)

Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватись:
за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в КЗ "ДНЗ" цього типу

у разі відсутності дитини без поважних причин більше 2-х місяців
у разі несплати впродовж 2-х місяців за харчування дитини після встановленого терміну
Кiлькiсть переглядiв: 545