Організація харчування дітей в КЗ "ДНЗ №377"

Основні нормативні документи, які регламентують організацію харчування в закладах дошкільної освіти .

Вартість харчування дітей у КЗ "ДНЗ" з січня 2021 року становить:

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ – з 9 та 12-годинним перебуванням – 30,00 грн. (з розрахунку: 12 грн. – бюджетні кошти та 18 грн. – батьківська плата);

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 3 ДО 6 (7) РОКІВ - з 9-10,5 - 12 годинним перебуванням - 35,00 грн. ( з розрахунку: 14 грн. - бюджетні кошти та 21 грн. батьківська плата).

Від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти проводиться щорічно і може переглядатися упродовж року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо).
Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.
У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
На підставі Порядку № 667, пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:
 • Діти з малозабезпечених сімей;
 • Діти-сироти (опікуни);
 • Діти з багатодітних сімей;
 • Діти військових, які брали (беруть) участь в АТО
 • Діти внутрішньо переміщених осіб

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей

Харчування безкоштовне

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - оригінал. Поновлюється 1 раз на півроку;
 • Свідоцтво про народження дитини - копія;
 • Довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал;

Діти-сироти (опікуни)

Харчування безкоштовне

 • Свідоцтво про народження дитини - копія;
 • Рішення суду про опікунство - копія.

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

Оплата за харчування 50 %

 • Свідоцтва про народження всіх дітей - копія;
 • Посвідчення багатодітної сім'ї - копія;
 • Довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал.

Діти військових, які беруть (брали) участь в АТО

Харчування безкоштовне

 • посвідчення учасника війни - копія;
 • документ, що підтверджує належність особи до учасників війни відповідно до ст.8, ст.9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - копія;
 • документи про беспосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центу при Службі безпеки України - копія;
 • свідоцтво про народження дитини - копія;
 • довідка з місця проживання про склад сім'ї - оригінал.
Військових, які беруть (брали) участь в АТО, визнають учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ. На них поширюються норми законів:
 • «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV,
 • «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ.

Діти внутрішньо переміщених осіб

Харчування бешкоштовне

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - копія;
 • паспорт одного з батьків - копія;
 • свідоцтво про народження дитини - копія.
Кiлькiсть переглядiв: 508