/Files/images/cont.gif

"Робота з дітьми 5-річного віку в контексті проекту

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року"

6 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» (щодо організації навчально-виховного процесу), в якому передбачені зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.
З чим це пов’язано? Відомо, що п’ятий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В цей період відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у її розвитку мисленні, уяві, пам’яті, сприйманні. Діти вже мають певний життєвий досвід, уявлення про світ і самого себе, підсумовують здобутки попередніх вікових етапів. Але паспортний вік не завжди визначає фактичний рівень розвитку дитини. За своїми показниками фізичного, психічного, соціального розвитку діти цього віку часто дуже різняться. Враховуючи такі особливості необхідно забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості інавченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність.
Рівні стартові можливості необхідно надати всім п’ятирічкам, незалежно відтого, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти. Причиною особливої уваги до п’ятирічок є те, що школа перейшла на новий зміст, структуру і термін навчання, до першого класу йдуть переважно діти шестирічного віку.
Сьогодні як ніколи важливо забезпечити наступність дошкільної і початкової освіти, що передбачає збереження зв’язку між побудовою навчальних предметів для початкової школи і обсягом життєвих знань, який дитина набула ще до школи. Отже, потрібно напередодні школи сформувати готовність до шкільного навчання, що включає інтелектуальний, емоційний, вольовий та інші компоненти розвитку дошкільників.
Мотивом внесення змін до Закону «Про дошкільну освіту» відносно п’ятирічок є й те, що Україна входить в Європейський освітній простір,тому на часі – створення нової освітньої системи, яка б поєднала національні традиції та основні досягнення світової педагогічної науки.

/Files/images/774340054.gif

Освітні аспекти виховання дітей п'ятирічного віку.

Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності дітей п'ятирічного віку.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку. "Впевнений старт".

Кiлькiсть переглядiв: 556