Атестація педагогічних працівників– це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. За результатами атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям – «Вихователь-методист», а вихователям-методистам – «Старший вихователь»

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників


"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Наказ МОН України № 930 від 06.10.2010

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Наказ МОН України №1135від 08.08.2013

"Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів" Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.09 року

"Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" Лист МОН №1/9-891 від 19.12.2013

"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" Постанова КМУ №800 від 21.08.2019

Кiлькiсть переглядiв: 365